Bestuur

Info

Het bestuur stelt zich ten doel een ondersteunende en faciliterende rol te spelen in de verdere ontwikkeling van de kerncompetenties van Dutch Aikikai Foundation en daarmee het verwezenlijken van haar doelstellingen.

Binnen dit kader houdt het bestuur zich bezig met de organisatie en beheer van de Dutch Aikikai Foundation.

In nauwe samenwerking met de Technisch Directeur en de gilde-leden bepaalt zij het beleid van de organisatie. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het formuleren van de strategie voor het aanbod van de bedrijfsmatige toepassingen van Aikido in Dutch Aikikai Foundation verband aan het Nederlandse bedrijfsleven.

Bestuur

Sachien Raghoe
Voorzitter
Satomi Vriesman – Ishikawa
Penningmeester