Missie, Visie en Propositie

Ons aanbod / Propositie

Het trainingsaanbod is praktijkgericht en modulair opgebouwd. Organisaties en individuen vinden bij ons samenhangende programma’s die aansluiten bij verschillende competentieniveaus. Zo bieden wij management trainingen, opleidingen met open inschrijving, in-company opleidingen, workshops, seminars, individuele training en coaching.

Een aantal voorbeelden zijn:

Aikido in Bedrijf

Een alternatieve mogelijkheid van sporten, naast bedrijfsfitness voor werknemers van bedrijven. De training is naast het aspect zelfverdediging gericht op verbetering van zowel de fysieke als mentale conditie.
Doelgroep: iedereen die zich persoonlijk, zowel in mentaal als in fysiek opzicht wil ontwikkelen

Het beoefenen van een krijgskunst, waarbij de nadruk ligt op het omgaan met conflictsituaties vanuit het principe om agressie onder controle te brengen, niet om haar te vernietigen. Daar waar andere krijgskunsten als uitgangspunt hebben om de agressor gedeeltelijk, dan wel geheel uit te schakelen, blijft voor de aikidoka het uitgangspunt het controleren van de agressor.
Doelgroep: voor degenen die beroepsmatig moet kunnen omgaan met agressie in het handhaven van bijvoorbeeld de openbare orde.

Veiligheid & conflicthantering

Geestelijke weerbaarheid, zelfvertrouwen en assertiviteit zijn aspecten die zeker zo belangrijk zijn in het dagelijks leven als je fysieke gesteldheid. Voor het ontwikkelen van deze mentale aspecten vormt het beoefenen van Aikido een goed middel.
Vanuit deze geestelijke basis-instelling worden win-win en de-escalatietechnieken aangeleerd en wordt geleerd om te gaan met balansverstoringen door veranderingen.
Doelgroep: iedereen die de behoefte heeft zich sterker te voelen in conflictsituaties, zonder de behoefte te hebben te ontdekken wie de sterkste is. De mentale ontwikkeling is van groot, zoniet van groter belang dan de fysieke weerbaarheid.

Veerkrachtig Management

Inspirerend leiderschap is een juiste balans tussen gevoel en verstand. Gedrag, houding en uitstraling zijn bepalend voor het functioneren als manager. Aikido biedt de gelegenheid uw mogelijkheden, maar ook uw grenzen te leren kennen, onderzoeken en verder te ontwikkelen.
Daarnaast is Aikido gericht op onderlinge samenwerking, om zo gezamenlijk een hoger niveau te bereiken. Het uitgangspunt hierbij is gebruik te maken cq mee te gaan met de kracht van de ander, maar wel met behoud van het eigen centrum en integriteit.
In plaats van actie/reactie cree?rt men acties die vanuit ?stilte geboren worden?.
Doelgroep: iedere manager of toekomstig manager die inzicht wil hebben in eigen functioneren, de eigen beperkingen en mogelijkheden, om zich verder te ontwikkelen als motiverend en inspirerend leider.

Leefstijl In Balans

De maatschappij van vandaag stelt steeds hogere eisen. Door toenemende werkdruk, snel opvolgende veranderingen in werkomgeving, eventueel in combinatie met ziekte of andere priv?omstandigheden kan de belasting te groot worden. Als concept biedt Aikido de mogelijkheid de balans te verbeteren tussen belasting en belastbaarheid.
Doelgroep: iedereen die wil ervaren en aanvoelen hoe men omgaat met spanning en weerstand, om dan vervolgens te ontdekken hoe de persoonlijke belastbaarheid kan worden verhoogd.

Mobiliteitstraining, Verzuimpreventie- en Re?ntegratiebevordering

Trainingen die gericht zijn op het verbeteren van het bewegingsapparaat, de fysieke maar ook de mentale weerbaarheid. Door Aikido trainingen zal de lichaamshouding aanmerkelijk verbeteren, hierdoor kan men efficiënter en effectiever bewegen.
Ademhalingsoefeningen gecombineerd met andere lichamelijk oefeningen ontwikkelen levenskracht en vitaliteit, waardoor men weer in staat is een eigen koers te geven en richting te bepalen aan het leven.

Missie

Dutch Aikikai Foundation heeft een duale missie:
Het voortdurend vormen van de aangesloten Gilden Leden.
Het op uniforme en gestructureerde wijze overdragen over en het trainen in het Aikikai Aikido voor
– Het ontwikkelen van Lichaam en Geest, BodyMind Fit
– Het beheren van kracht en energie
– Het harmoniseren van verhoudingen binnen en buiten de dojo

Visie

De toekomst confronteert ons met een verdere globalisering en individualisering van de maatschappij, wat ons hernieuwd constructief doet zoeken naar de menselijke maat der dingen .

Ten gevolge van toenemende concurrentie ziet het bedrijfsleven en andere maatschappelijke geledingen genoodzaakt om van de harde structuur kant bezien om zich steeds sneller,vaker en ingrijpender veranderingen door te voeren in hun organisaties in een tijdgeest waarin vanuit de zachte menselijke kant bezien, kernwaarden als duurzaamheid en zingeving steeds aan gewicht winnen. Een tegenstelling wat de nodige frictie, stagnatie en weerstand kan opleveren.

In dit krachtenveld komt Aikido bij uitstek van pas zowel als sport an sich of als metafoor voor veranderingsprocessen in de verschillende geledingen van de samenleving, waaronder het bedrijfsleven.

Stelde de structuur van de DAF als een coöperatieve samenwerkingsverband in de vorm van een van een Gilde, de DAF in staat om uit te groeien tot de grootste Aikido organisatie in Nederland , zo wordt deze structuur ook benut om via de koepelorganisatie Aikido Nederland, Aikido van betekenis te laten zijn in de samenleving. Vanuit Aikido Nederland is in 2013 de stichting Bedrijfsaikido Nederland opgericht, www.bedrijfsaikido.nl, als gildegenootschap ,waarin Aikido Nederland breed deze wordt uitgedragen en geactualiseerd naar verschillende maatschappelijk relevante producten voor Bedrijf &Organisatie, Onderwijs&Welzijn, Re-integratie& Vitaliteit, Weerbaarheid in de Publieke Sector en Aikido als Bedrijfsport.

Veel gildeleden van de DAF, zijn actief in het gilde van de stichting Bedrijfsaikido Nederland.