Leden info

Nuttige informatie en downloads

Op deze pagina vind je nuttige informatie en kun je bestanden downloaden.

 

Collectieve ongevallenverzekering

De DAF heeft via de Federatie Oosterse Gevechtskuntsten (FOG) een collectieve ongevallenverzekering voor haar leden afgesloten. Klik hier om de algemene voorwaarden voor beoefenaars te downloaden. Voor leraren is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Klik hier om de algemene voorwaarden voor leraren te downloaden. Indien nodig kan hier een schadeformulier aangevraagd worden.

Formulier aanvraag danexamen

Ben je van plan (een) danexamen te gaan doen, klik dan hier om het formulier aanvraag danexamen te downloaden. Vul dit formulier in en zorg voor de relevante handtekeningen. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier op naar: DAF, t.a.v. Wilko Vriesman,  Markengouw 137, 1024 CX Amsterdam of geef het af aan Wilko Vriesman.

Aikikai dangraden

NL61INGB0008123060 t.n.v. Dutch Aikikai te Amsterdam

Contributie

De jaarlijkse contributie van de DAF kan op twee manieren worden voldaan: Door een automatische incasso of door overmaking. Het incassformulier kan hier gedownload worden. Het ingevulde formulier kan opgestuurd worden naar: Stichting Aikikai Holland, Postbus 128, 1000 AC, Amsterdam. Tevens kan de contributie voldaan worden door overmaking op rekeningnummer NL90INGB0009475591 t.n.v. Stichting Aikikai Holland, onder vermelding van onder vermelding van je bondsnummer. Deze kun je opvragen bij je leraar. De contributie voor 2024 bedraagt 40 euro voor volwassenen en 20 euro voor jeugd en studenten.

 

Veilig trainen

Aannamebeleid voor vrijwilligers Aikido

Het aannamebeleid voor vrijwilligers bestaat uit verschillende onderdelen waardoor de DAF als een sportorganisatie aangesloten bij het NOC*NSF een beeld krijgt van de vrijwilligers die een functie binnen de vereniging gaan vervullen. We menen hiermee te bereiken  dat beoefenaars in alle leeftijden veilig en met plezier kunnen Aikido trainen.

  1. We houden een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek maken we de vrijwilliger bekend met de gedragsregels die in samenwerking met het NOC*NSF door de sportbonden voor de begeleiders zijn vastgesteld.
  2. Er wordt een referentiecheck gedaan via de dojo die de vrijwilliger vandaan komt.
  3. We verzoeken de vrijwilliger een Verklaring Omtrent het Gedrag aan te vragen. Een nieuwe VOG wordt elke 3 jaar gevraagd.
  4. Instructeurs en assistenten van de DAF zijn lid van de bond (Aikido Bond Nederland). Vrijwilligers voor andere functies die niet lid van de bond zijn , wordt gevraagd een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) te tekenen.

Vertrouwenscontactpersoon

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de DAF het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Via onderstaande e-mail kan je in contact komen met de VCP?

Gerrit Bartus Dielissen

gerrit.dielissen@gmail.com

Voor alle leden van de DAF is de VCP bereikbaar.

 

Gedragscode

DAF hanteert de gedragscode die door NOC*NSF is vastgesteld: Gedragscode

Infographic tegen seksueel intimidatie en misbruik in de sport.  Klik voor een grotere afbeelding